Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nakladatelství Karolinum - Nákup jednobarevného produkčního tiskového stroje
nadlimitní Zadáno 16.10.2020 18.11.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016