Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s ultra-vysokým rozlišením s příslušenstvím
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2022 31.08.2022 10:00
Dodávka skenovacího elektronového mikroskopu s ultra-vysokým rozlišením s příslušenstvím
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Zrušeno 22.07.2022 31.08.2022 10:00
LF HK – Rámcová dohoda na vybavení ICT
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2022 22.08.2022 11:00
UK RUK - Board Meeting Evropské studentské unie – konferenční prostory, cateringové a ubytovací služby
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2022 02.08.2022 10:00
RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce historických prostor – Stavební úpravy Křížových chodeb
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 20.07.2022 19.08.2022 10:00
Tiskařské služby 04-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 01.08.2022 09:00
Femtosecond laser system
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 19.07.2022 15.08.2022 10:00
Pořízení diskových polí a jejich implementace
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Hodnocení 18.07.2022 04.08.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace: RUK - UK Point – Poskytování poradenských a konzultačních služeb souvisejících se zabezpečením povinností Univerzity Karlovy v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2022 31.08.2022 11:00
UK 1.LF - Zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti pro stavební akci „UK – 1.LF – Centrum simulační a experimentální medicíny, Albertov 5“
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 12.07.2022 16.08.2022 10:00
ÚJOP - Nákup kancelářských potřeb 2022-2026 II.
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.07.2022 15.07.2022 08:00
FAF UK – Bezolejová vakuová pumpa II
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 07.07.2022 08.08.2022 10:00
LF HK - Dodávka tabletů v roce 2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2022 19.07.2022 10:00
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.07.2022 19.07.2022 10:00
UK2LF - AV technika - TPU, 4. etapa
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Hodnocení 30.06.2022 01.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016