Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Zajištění úklidových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 03.08.2020 10:00
Předběžné tržní konzultace - „Poskytovatel právních služeb pro MEPHARED 2“
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2020 15.07.2020 23:59
UK2LF - Spotřební materiál pro tiskárny a kopírky – tonery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 20.07.2020 10:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC na Roudenský kanalizační sběrač – projekční a inženýrská činnost
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.06.2020 21.07.2020 09:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR“ – dodávka plošin pro handicapované
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 13.07.2020 09:45
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - 4. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 24.06.2020 29.07.2020 10:00
FaF UK – Poloautomatický přístroj pro sprejové nanášení vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2020 21.07.2020 10:00
FaF UK – Vakuová automatická stanice
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2020 21.07.2020 10:00
FaF UK - Laminární box, Inkubátor CO2 a Inkubátor CO2/02
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2020 20.07.2020 10:00
FaF UK – Průtokový hydrogenační reaktor
nadlimitní Příjem nabídek 17.06.2020 20.07.2020 10:00
FaF UK - Rotační vakuové odparky
nadlimitní Příjem nabídek 16.06.2020 17.07.2020 10:00
RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2020 16.07.2020 13:00
UK FTVS – Přetlaková hala
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2020 13.07.2020 10:00
FaF UK - Voltametrický analyzátor
nadlimitní Příjem nabídek 09.06.2020 16.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016