Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžná tržní konzultace: Centrální nákup xerografického papíru na rok 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 18.01.2021 10:00
PedF – 2020 - Pořízení a instalace ICT a AV vybavení do učeben R107 a M103_2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 25.01.2021 14:00
ÚJOP - Odvoz a likvidace odpadu středisko Poděbrady
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.01.2021 20.01.2021 08:00
LF HK – CORE FACILITIES – Optický koherenční tomograf
nadlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 20.01.2021 11:00
UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II
nadlimitní Příjem nabídek 10.12.2020 22.01.2021 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – Fluorescenční mikroskop
nadlimitní Příjem nabídek 08.12.2020 10.02.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016