Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1.LF - Půdní vestavba U Nemocnice 5 – vybavení nábytkem
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 18.04.2023 10:00
UK 1. LF – Průtokový cytometr
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2023 02.05.2023 10:00
UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 24.04.2023 10:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 03.04.2023 11:00
UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 18.04.2023 10:00
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2023 06.04.2023 10:00
Část 4 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radiodiagnostiky
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 03.02.2023 17.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016