Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup běžné výpočetní techniky formou náhradního plnění
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2020 16.04.2020 10:00
PedF – 2020 - Pořízení a instalace bezpečnostních kamer
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.04.2020 30.04.2020 14:00
“Rekonstrukce a dostavba budov FF UK, Opletalova 47, 49, Praha 1 – TDS a BOZP"
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2020 06.05.2020 10:00
FaF UK - Rozšíření aparatury na ex vivo experimenty s isolovanými hladkosvalovými orgány
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2020 30.04.2020 10:00
FaF UK - Detektor s diodovým polem a Fluorescenční detektor
nadlimitní Příjem nabídek 25.03.2020 04.05.2020 10:00
LF HK – CORE FACILITIES – 3D tiskárna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2020 15.04.2020 10:30
FaF UK - Potenciostat
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2020 20.04.2020 10:00
Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2020 17.04.2020 10:00
UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 14.04.2020 10:00
FaF UK - Pultový hlubokomrazicí box na -86°C
nadlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 18.05.2020 10:00
FAF UK - Digitální kamera s příslušenstvím pro připojení k mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 09.04.2020 10:00
FAF UK - Modernizace páteřního prvku a prodloužení jeho servisní podpory
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2020 09.04.2020 10:00
LF HK – Materiál – Pipety, špičky, dávkovače a nástavce
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 20.04.2020 10:30
FAF UK - Jednoduchý výukový HPLC chromatograf
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2020 11.05.2020 10:00
EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr TLC-MS
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2020 23.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016