Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PF UK – Rekonstrukce učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace-Zobrazovací systém s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
UK KAM – OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK, KOLEJ NA VĚTRNÍKU - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 14.05.2024 10:00
RUK – ÚVT – Rozšíření modulu EWP: IIA7 a dokumenty
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 23.04.2024 12:00
RUK – ÚVT – Dodávka služeb vytvářejících důvěru – opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 07.05.2024 12:00
UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 10.05.2024 10:00
Správa informačních systémů FF UK 2024 - 2027
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 16.04.2024 09:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2024/2025
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 19.04.2024 11:00
UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 10:00
UK KaM - Rekonstrukce a oprava bloku B, kolej Kajetánka I - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 03.05.2024 10:00
Potenciostaty s proudovými boostery a moduly EIS
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2024 18.04.2024 09:00
Atomic force microscope
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 26.03.2024 15.04.2024 09:00
FAF UK – Spektrometr cirkulárního dichroismu s jednopolohovým držákem s Peltierovým termostatem 1
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2024 30.04.2024 10:00
UK-FF - OSBI “Infra na Filozofické fakultě - stavební práce”
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2024 19.04.2024 09:00
LF HK – BraDy – Transkraniální magnetický stimulátor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 22.03.2024 22.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016