Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Nákup respirátorů FFP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2022 03.02.2022 10:00
UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2022 15.02.2022 14:00
UK 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2022 08.02.2022 11:00
FAF UK - Biohazardní box třídy II
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2022 25.02.2022 10:00
ÚJOP - Stínící technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 02.02.2022 08:00
UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2022 16.02.2022 10:00
LF HK – InoMed – Laminární box
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 08.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016