Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu a chemikálií“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 09.03.2018 10:00
LF HK – FANTOM - Stacionární preklinický dentální simulátor
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2018 21.03.2018 10:00
LF HK - Pořízení genetického analyzátoru (sekvenátoru nové generace) a motorizovaného rotačního mikrotomu
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 21.03.2018 14:00
RUK – ÚVT – Technologická obměna počítačového vybavení výukových prostor ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 22.03.2018 14:00
UK FTVS – Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2. NP objektu F v areálu Veleslavín
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2018 13.03.2018 14:00
LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2018 19.03.2018 10:30
IT vybavení pro FaF UK
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2018 12.03.2018 10:00
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení
podlimitní Příjem nabídek 01.02.2018 02.03.2018 11:00
FaF UK – Systém RTCA xCELLigence DP
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2018 06.03.2018 11:00
FaF UK – Multifunkční spektrofotometr typu Reader
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2018 06.03.2018 10:00
FaF UK – Analytické váhy
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2018 02.03.2018 10:00
FaF UK – CO2 inkubátor
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2018 02.03.2018 11:00
LF HK – CORE FACILITIES – Analyzátor buněk pro měření indikátorů mitochondriální respirace a glykolýzy
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2018 01.03.2018 11:00
LF HK – CORE FACILITIES – Automatizovaný Western blot
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2018 01.03.2018 10:30
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2018 26.02.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››