Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - "AMTMI - počítačový tomograf"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání kompletního nového celotělového CT skeneru včetně příslušenství, instalace zahrnující technologický projekt instalace a popřípadě nezbytné stavební úpravy místa instalace skeneru a zaškolení personálu.
Součástí dodávky je také závazek vybraného dodavatele k poskytnutí pozáručního servisu v trvání 10 let po uplynutí záruční doby s garantovanou a neměnnou roční paušální cenou za poskytnutí pozáručního servisu po celou dobu jeho poskytování.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen specifikací předmětu dodávky, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, vzorem Kupní smlouvy, tvoří přílohu č. 4 a vzorem Servisní smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu přístroje a jeho záruční a pozáruční servis.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Vladimír Kolář
e-mail: kolar@skkol.cz
tel: +420 377223663
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.04.2019 08:00
Datum zahájení: 25.02.2019 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: