Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - fotografické přístroje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na dodávky je:
Pro část 1: Digitální zrcadlovka – tělo DSLR
Pro část 2: Digitální zrcadlovka s příslušenstvím
Pro část 3: Systém pro digitální záznam a zpracování obrazu k mikroskopu
Pro část 4: ostatní příslušenství
splňující požadavky uvedené v Příloze č. 1 (Specifikace předmětu plnění) této zadávací dokumentace a za podmínek definovaných v Příloze č. 2 (Návrh kupní smlouvy) této zadávací dokumentace.
V cenové nabídce bude zahrnuta i doprava do místa plnění, instalace a proškolení obsluhy (je-li relevantní).
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.11.2019 09:00
Datum zahájení: 17.10.2019 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: