Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RUK – ÚVT – Služby fixních hlasových sítí elektronických komunikací pro Univerzitu Karlovu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení fixních hlasových služeb elektronických komunikací, doplňkových služeb fixních služeb sítí elektronických komunikací.

V tomto zadávacím řízení uzavře zadavatel rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem. Rámcovou dohodu uzavře s vybraným dodavatelem zadavatel pro všechny své provozní jednotky (ve smyslu § 17 zákona) uvedené v příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Na základě rámcové dohody budou s vybraným dodavatelem uzavírány dílčí prováděcí smlouvy a to tak, že budou dodavateli zasílány výzvy k poskytnutí plnění ve formě objednávek. Dílčí prováděcí smlouvy bude uzavírat, buď přímo zadavatel pro konkrétní provozní jednotky, nebo přímo jednotlivé provozní jednotky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Marek Buday
e-mail: marek.buday@ruk.cuni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.06.2017 10:00
Datum zahájení: 16.05.2017 09:00