Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - Vypracování znaleckého posudku na cenu vybraných nemovitostí Univerzity Karlovy v Plzni
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby spočívající ve vypracování znaleckého posudku cen vybraných nemovitostí, jež jsou ve vlastnictví Univerzity Karlovy a pod správou Lékařské fakulty
v Plzni. Předmětem znaleckého posudku budou budovy včetně všech součástí, příslušenství, zastavěného pozemku, příp. dalších pozemků souvisejících s budovou a samostatné pozemky. Seznam předmětných budov včetně příslušné identifikace objektů je uveden v Příloze č. 4 výzvy (specifikace předmětu plnění).

Prohlídka místa plnění se bude konat dne 24. 1. 2020 v 10:00 hod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Hana Kvasničková
e-mail: hana.kvasnickova@lfp.cuni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.02.2020 09:00
Datum zahájení: 16.01.2020 14:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: