Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LF HK – CORE FACILITIES – Laboratoř experimentální gastroenterologie
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických a laboratorních přístrojů a zařízení pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí 28.348.190,- Kč bez DPH. Zadavatel v souladu s § 18 odst. 3 zákona zadává části veřejné zakázky postupy odpovídajícími předpokládané hodnotě těchto částí veřejné zakázky, a to jako veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona, tj. v souladu s § 31 zákona mimo zadávací řízení. Předpokládaná hodnota částí veřejné zakázky zadávaných mimo toto zadávací řízení stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí 1.433.500,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky Kapslová endoskopie činí 376.500,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota části veřejné zakázky Sondy pro konfokální laserovou endoskopickou mikroskopii činí 1.057.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota částí veřejné zakázky zadávaných v tomto zadávacím řízení stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí 26.914.690,- Kč bez DPH.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23.09.2020 10:30
Datum zahájení: 20.07.2020 00:00