Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/363766/2020-32Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba provizorní menzy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací spočívajících v kompletní výstavbě a řádném zprovoznění jednopodlažní budovy provizorní menzy, která zabezpečí stravování studentů po dobu plánované výstavby Kampusu Albertov.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.
jan.lasmansky@karolas.cz
+420 721 432 677
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 20.10.2020 10:00
Datum zahájení: 15.09.2020 14:35