Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKLFHK/377892/2020-20
ID ve SpSl 1002187273Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LF HK – CORE FACILITIES – Drobné laboratorní přístroje a vybavení II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky drobných laboratorních přístrojů a vybavení pro Univerzitu Karlovu, Lékařskou fakultu v Hradci Králové.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Karolína Fischerová
e-mail: fischerova@lfhk.cuni.cz
tel: 495 816 461
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.11.2020 09:00
Datum zahájení: 02.10.2020 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: