Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře: Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: O2 Czech Republic a.s.
IČO: 60193336
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 12 777 294,86 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 460 526,78 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 15.08.2017