Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/447955/2020-10
ID ve SpSl 1002256243Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - administrátor veřejných zakázek Programu 133 240
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení veškerých administrativních, právních a organizačních úkonů a poradenství v oblasti vybraných veřejných zakázek na dodávky a služby jménem a na účet zadavatele včetně vyhotovení všech relevantních dokumentů, a to v rozsahu a v souladu s těmito zadávacími podmínkami. Veřejné zakázky budou realizovány za účelem naplnění projektů zadavatele spolufinancovaných z prostředků Programu 133 240. Odhad předpokládaných veřejných zakázek je uveden v Příloze č. 1 (Odhad plánovaných veřejných zakázek) návrhu Rámcové příkazní smlouvy. Počet a druhy veřejných zakázek jsou pouze orientační a mohou být změněny.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.12.2020 10:00
Datum zahájení: 24.11.2020 16:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: