Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/50519/2021-8
ID ve SpSl 1002337148Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - Časopis Facultas Nostra 2021 až 2025
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na služby bude příprava, výroba, správa a distribuce Časopisu Facultas Nostra, který si klade za cíl informovat nejen pracovníky a studenty Lékařské fakulty v Plzni, ale i nejširší veřejnost, o dění na půdě fakulty. Cílem je, aby se časopis stal co nejširší platformou jak pedagogickou, tak i studentskou.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.02.2021 10:00
Datum zahájení: 17.02.2021 08:59
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: