Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKFTVS/16741/2021-10Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Tato Veřejná zakázka s názvem „UK FTVS – Centrum zdravotní a pohybové výchovy pro studenty se specifickými potřebami – kampus Veleslavín“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je veřejnou zakázkou na stavení práce zadávanou v podlimitním režimu v otevřeném řízení. Na základě tohoto zadávacího řízení bude s vybraným Dodavatelem uzavřena smlouva, jejíž závazný návrh tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace (dále jen „Smlouva“).
Cílem je vybudovat prosvětlené prostory sportovišť se zázemím, a to prioritně sportovní prostory pro osoby se specifickými potřebami z celé Univerzity Karlovy, kde bude možné aplikovat nejnovější pedagogické postupy včetně muzikoterapie či světelné terapie.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: MASOPUST LEGAL, s.r.o. advokátní kancelář
se sídlem: U průhonu 466/22, Praha 7, 170 00
Mgr. Karel Masopust
e-mail: karel@masopust.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.03.2021 10:00
Datum zahájení: 28.01.2021 17:16
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):