Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service UKLFHK/315684/2021-14Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LF HK – IRVVIn – real time qPCR cyklér
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu real time qPCR cykléru pro laboratoř molekulární patologie Fingerlandova ústavu patologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj určený k namnožení specifických úseků genomů metodou PCR s možností kvantifikace produktu a analýzy v reálném čase. Přístroj bude využíván v rámci molekulárně-patologické analýzy nádorových tkání, zejména detekci mutací somatického genomu u solidních nádorů.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Karolína Fischerová
e-mail: fischerova@lfhk.cuni.cz
tel: 495 816 461
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.10.2021 10:00
Datum zahájení: 20.08.2021 10:30