Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKFHS/446069/2021-11Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úklidové služby pro Univerzitu Karlovu, Fakultu humanitních studií
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem VZ je zajištění pravidelných úklidových služeb v objektu sídla zadavatele (dále jen „úklidové služby“), a to v rozsahu a v souladu se ZD a závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 1 ZD (dále „smlouva“) a závaznými přílohami č. 1 až č. 4 této smlouvy. Součástí předmětu VZ je také doplňování zásobníků hygienickými a desinfekčními potřebami (jedná se o materiál na hygienická zařízení – toaletní papír, papírové ručníky, tekutá mýdla, papírové ubrousky a dále prostředky na mytí nádobí, pytle na odpad, pytle do odpadkových košů) dodavatelem, nicméně samotná dodávka těchto potřeb není předmětem této VZ, tj. nákup shora uvedených hygienických a desinfekčních potřeb nezajišťuje vybraný dodavatel.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Tomáš Rydvan, advokát a jednatel
e-mail: zakazky@actlegal-rhl.com
tel:  +420 222 537 500
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.11.2021 10:30
Datum zahájení: 20.10.2021 16:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: