Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl UKMFF/473563/2021-24
ID ve SpSl 1002885163Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Netfox, s.r.o.
IČO: 27574032
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 67 800,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 82 038,01 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2021