Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl /503243/2021
ID ve SpSl 1003142553Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců na dodávky kryogenních kapalin (kapalné helium a kapalný dusík) podle technických specifikací zadavatele.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.01.2022 09:00
Datum zahájení: 03.12.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: