Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKUJOP/151102/2022-12
ID ve SpSl 1003344628Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚJOP - Pronájem tiskáren
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Pronájem tiskáren a multifunkčních zařízení včetně následných dodávek spotřebního materiálu, servisu, dopravy do místa plnění a školení pro zajištění tiskových, kopírovacích a skenovacích služeb. Součástí služeb není dodávka papíru.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Radka Hrušková
e-mail: radka.hruskova@ujop.cuni.cz
tel: 224990415
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: uzavřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie s uveřejněním smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 28.04.2022 08:00
Datum zahájení: 13.04.2022 13:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: