Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UK2LF/314199/2022-20
ID ve SpSl 1003603648Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UK2LF - Dodávka nábytku - TPU, 4.etapa
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru vnitřního vybavení místností - nábytku – pro nově budovaný vstupní objekt areálu teoretických ústavů 2. LF UK.
Podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.08.2022 10:00
Datum zahájení: 30.06.2022 15:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: