Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKUJOP/498072/2022-10
ID ve SpSl 1003736565Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ÚJOP - Učebnice 2023
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodání učebnic pro zajištění výuky studentů v roce 2023. Seznam požadovaných titulů tvoří přílohu č. 1
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Radka Hrušková
e-mail: radka.hruskova@ujop.cuni.cz
tel: 224990415
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 20.10.2022 08:00
Datum zahájení: 11.10.2022 14:31
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: