Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service UKLFP/564130/2022-8
Identifier in filing service 1003816594Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: AV technika 04-2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zboží audiovizuální techniky specifikovaného v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Zakázka není rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ.
Zakázka je financována z veřejných prostředků.
Podpořeno projektem NPO NPO_UK_MSMT-16602/2022 - Transformace VŠ na UK - eLearning
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 05.12.2022 09:00
Datum zahájení: 24.11.2022 14:39
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: