Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service UKMFF/595714/2022-10
Identifier in filing service 1003841270Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RD na dodávky hygienických a toaletních potřeb pro MFF UK
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, jejímž účelem je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na dodávky níže specifikovaného předmětu plnění na období 36 měsíců od uzavření rámcové smlouvy podle aktuálních potřeb zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky (včetně dopravy do míst plnění) hygienických a toaletních potřeb podle konkrétních požadavků zadavatele v průběhu platnosti a účinnosti rámcové smlouvy uzavřené na základě výsledku výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová smlouva bude uzavřena s jediným dodavatelem s tím, že v ní budou konkrétně vymezeny veškeré podmínky plnění.
Předmět plnění je dále definován a podrobněji vymezen v přílohách této výzvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Anna Maškarová
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.01.2023 10:00
Datum zahájení: 15.12.2022 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: