Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LF HK - CORE FACILITIES - Hmotnostní detektor (QQQ MS) a UHPLC systém
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultraúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) spojeného s hmotnostním spektrometrem (detektorem) typu trojitý kvadrupól (QQQ-MS) pro Laboratoř analytické chemie Ústavu lékařské biochemie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „chromatograf a spektrometr“).
Jedná se o přístroj umožňující vysoce účinnou separaci a následnou velmi citlivou a selektivní detekci a kvantifikaci látek přítomných v biologickém materiálu. Dodávka musí zahrnovat podpůrná zařízení, jako je generátor dusíku a vakuová pumpa, nezbytná pro provoz hmotnostního spektrometru.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.01.2018 10:30
Datum zahájení: 20.12.2017 00:00