Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/549699/2022-11
ID ve SpSl 1003882081Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v instalaci chlazení v prostorách místností pracoven a laboratoří a instalaci vzduchotechniky pro umělé větrání piteven v Ústavu patologie v budově Hlavova ústavu 1.LF UK č.p. 2039 na adrese Studničkova 2, Praha 2.
(Jedná se o opakování veřejné zakázky po ukončení smlouvy s dodavatelem vybraným v rámci VZ DBID 5525 zahájené 26.01.2022).


Prohlídka místa plnění se koná 19. 1. 2023 v 15 hod. - bližší informace v ZD.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK - https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html
Kontakt: Jitka Jankolová
e-mail: jitka.jankolova@lf1.cuni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 13.02.2023 10:00
Datum zahájení: 12.01.2023 16:42
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: