Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKMFF/117650/2022-19
ID ve SpSl 1004021352Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rámcová kupní smlouva na dodávku ICT potřeb 2022 II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy za účelem realizace dodávek ICT potřeb dle požadavků zadavatele pro pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Podrobně je předmět plnění popsán v Příloze č. 1 této Výzvy k podání nabídky (dále také „Výzva“) Návrh smlouvy a její přílohy Technická specifikace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Anna Maškarová
el. nástroj Ezak
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 17.03.2022 10:00
Datum zahájení: 04.03.2022 09:03
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: