Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce č. 1
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/199104/2023-13
ID ve SpSl 1004178712Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RUK - ÚVT - Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu - 2023
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Účelem této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb, jejíž vzor tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace, a to s jedním dodavatelem pro všechny organizační jednotky zadavatele uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Seznam organizačních jednotek UK a jejich sídla). Na základě uzavřené smlouvy budou dodavateli jednotlivými organizačními jednotkami zasílány výzvy k poskytnutí plnění.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: viz zadávací dokumentace
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.06.2023 10:00
Datum zahájení: 24.05.2023 14:22
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: