Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/353156/2023-14
ID ve SpSl 1004255355Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP – Tvorba nového webu Lékařské fakulty v Plzni – technický dozor
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této smlouvy je výkon technického dozoru nad poskytovatelem programátorských služeb (dále jen „programátor“) při programování webového portálu Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Plzni (dále jen „dílo“)
Celkový předpokládaný rozsah plnění je stanoven na 130 hodin poskytování činnosti.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30.06.2023 09:00
Datum zahájení: 19.06.2023 13:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: