Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKLFP/461208/2023-18
ID ve SpSl 1004375837Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - Tvorba nového webu Lékařské fakulty v Plzni – programátor
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na služby je implementace webu Lékařské fakulty v Plzni a fakultní weby na systému pro správu obsahu (CMS)
Podrobnější vymezení je uvedeno v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „návrh smlouvy“), který je Přílohou č. 3 zadávací dokumentace a v Přílohách č. 4 a 5 zadávací dokumentace.
Veřejná zakázka není rozdělena na části ve smyslu ust. § 101 odst. 1 ZZVZ.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ondřej Škrabal
e-mail: Ondrej.Skrabal@lfp.cuni.cz
tel: 377 593 486
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 18.09.2023 09:00
Datum zahájení: 25.08.2023 15:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: