Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UK1LF/10043/2024-5
ID ve SpSl 1004591235Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: UK 1.LF - Předběžná tržní konzultace dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Zadavatel připravuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků.
Zadavatel vyzývá potenciální dodavatele a odborníky k účasti na předběžné tržní konzultaci, konané elektronicky písemnou formou dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), za účelem získání a ověření již existujících informací relevantních pro (upřesnění), přípravu a správné nastavení zadávacích podmínek, informování potenciálních dodavatelů o záměru a požadavcích na zadání veřejné zakázky a ověření připravenosti, popř. schopnosti potenciálních dodavatelů plnit předmět veřejné zakázky.
S vybraným dodavatelem zadavatel plánuje uzavřít rámcovou smlouvu.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.01.2024 23:55
Datum zahájení: 09.01.2024 13:09
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):