Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKFaF/195813/2024-10
ID ve SpSl 1004878868Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka telemetrického systému měření arteriálního krevního tlaku pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace.

Pořízením tohoto systému bude umožněno dlouhodobé měření kardiovaskulární bezpečnosti nebo účinnosti starších/novějších léků a možný vývoj nových sloučenin s kardiovaskulárními účinky.
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Ing. Markéta Vítková
e-mail: vitkovamarke@faf.cuni.cz
tel: +420 495 067 642
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 03.06.2024 10:00
Datum zahájení: 16.04.2024 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):