Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Waters Gesellschaft m.b.H., organizační složka
IČO: 60459441
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 10 286 310,38 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 12 446 435,56 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2018