Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service unassigned/unknown
Identifier in filing service unassigned/unknownZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LF HK - CORE FACILITIES - Optický zobrazovač pro malá laboratorní zvířata
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení na intravitální optické zobrazování drobných hlodavců (in vivo imaging, in vivo optický zobrazovač) pro Radioizotopové laboratoře a vivárium Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o přístroj umožňující záznam skutečné 3D lokalizace a kvantifikace fluorescence a bioluminiscence v živých myších s využitím transiluminace. Nedílnou součástí dodávky musí být potřebná podpůrná zařízení, zejména dvě komůrky pro umístění zvířat a anestetická jednotka pro isofluran.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.07.2018 10:30
Datum zahájení: 16.05.2018 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: