Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je výměna čtyř stávajících výtahů v budově na adrese alej Svobody 703/31, Plzeň, včetně realizace příslušných stavebních úprav výměnou výtahů vyvolaných (stavební úpravy šachet, rozšíření vstupů apod.) a veškerých souvisejících stavebních prací a technologických rozvodů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávajících výtahů včetně jejich doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla.
Vyžádá-li si provedení a uvedení díla do řádného provozu zpracování posudků (například statických), projektové dokumentace, vydání příslušných povolení k provedení díla (například stavební povolení), vydání příslušných povolení k provozování díla (například kolaudační rozhodnutí), případně jiných dokumentů apod., je výše uvedené rovněž předmětem veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Jaroslav Pojar
e-mail: Jaroslav.Pojar@lfp.cuni.cz
tel: +420 377593445
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.10.2018 08:00
Datum zahájení: 19.09.2018 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: