Veřejná zakázka: LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1730
Systémové číslo: P18V00000893
Datum zahájení: 19.09.2018
Nabídku podat do: 31.10.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je výměna čtyř stávajících výtahů v budově na adrese alej Svobody 703/31, Plzeň, včetně realizace příslušných stavebních úprav výměnou výtahů vyvolaných (stavební úpravy šachet, rozšíření vstupů apod.) a veškerých souvisejících stavebních prací a technologických rozvodů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávajících výtahů včetně jejich doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla.
Vyžádá-li si provedení a uvedení díla do řádného provozu zpracování posudků (například statických), projektové dokumentace, vydání příslušných povolení k provedení díla (například stavební povolení), vydání příslušných povolení k provozování díla (například kolaudační rozhodnutí), případně jiných dokumentů apod., je výše uvedené rovněž předmětem veřejné zakázky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 483 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 635824

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky