Public contract: LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 1730
System number: P18V00000893
Date of commence: 19.09.2018
Tender submit to: 31.10.2018 08:00

Title, type and description of public contract

 • Title: LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky na stavební práce je výměna čtyř stávajících výtahů v budově na adrese alej Svobody 703/31, Plzeň, včetně realizace příslušných stavebních úprav výměnou výtahů vyvolaných (stavební úpravy šachet, rozšíření vstupů apod.) a veškerých souvisejících stavebních prací a technologických rozvodů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území České republiky. Součástí díla je tedy i demontáž stávajících výtahů včetně jejich doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla.
Vyžádá-li si provedení a uvedení díla do řádného provozu zpracování posudků (například statických), projektové dokumentace, vydání příslušných povolení k provedení díla (například stavební povolení), vydání příslušných povolení k provozování díla (například kolaudační rozhodnutí), případně jiných dokumentů apod., je výše uvedené rovněž předmětem veřejné zakázky.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: 3 483 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Other messages for the contract

Evaluation of the tenders

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance