Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: CS-PROJECT, spol. s r. o.
IČO: 41690206
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 4 550 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 5 505 500,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 30.06.2016