Veřejná zakázka: RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Systémové číslo: P16V00000243
Evidenční číslo zadavatele: UKRUK/3170/2016
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634713
Na základě předběžného oznámení:
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
Počátek běhu lhůt: 09.06.2016
Nabídku podat do: 20.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
• Zajištění provozu Portálu pro SPR UK a jeho dostupnosti (tj. dostupnosti funkčností portálu) pro pracovníky fakult a součástí UK
• Zajištění udržitelnosti Portálu pro SPR UK pro správu a aktualizaci projektových anotací, jež jsou zařazeny do SPR – zajištění správy a aktualizace aplikační logiky portálu a databáze projektových záměrů s ohledem na aktualizace SPR UK prostřednictvím Portálu pro SPR UK dle nastavených pravidel a výběry projektů při omezené finanční alokaci pro UK jako celek vyplývající z výzev či při omezení počtu projektů, jež může UK jako celek uplatnit.
• Vytvoření nástroje pro stavový management uplatnění jednotlivých projektových záměrů do příslušných/vhodných výzev
i. Doplnění webového portálu o možnost indikace uplatnění jednotlivých projektových záměrů do vyhlašovaných výzev ze strany fakult a součástí UK a automatizované řízení možností realizovat změny v projektových anotacích.
ii. Vytvoření stavového managementu pro koordinaci komunikace fakult a součástí UK s OPP při aktualizaci projektových anotací s ohledem na znění vyhlášených výzev a vygenerování nové (vyšší) verze seznamu anotací (součást SPR).
iii. Zajištění manažerských sestav o stavu uplatnění jednotlivých projektových záměrů do OP VVV a obdobné úlohy.
• Vytvoření nástroje pro komunikaci mezi zúčastněnými aktéry (součást UK jako žadatel, příp. externí zpracovatel žádosti, RUK při zajištění koordinace a podpisů žádosti rektorem apod.) při zpracování žádostí o finanční podporu a sdílené úložiště strukturované dokumentace (v adresářové struktuře). V rámci této aktivity bude provedena detailnější analýza potřeb a příslušného aplikačního zajištění RUK, fakult a součástí UK.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Stavební práce/dodávky/služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodu, které jsou technické.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Název odboru: Odbor projektové podpory
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky