Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu 3 let počínaje uzavřením rámcové smlouvy (tj. podpisem rámcové smlouvy poslední ze smluvních stran), nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude poskytování licencí software dle specifikace určené tabulkou v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Jednoznačná specifikace jednotlivých poskytovaných licencí a služeb bude obsažena v dílčích smlouvách nebo objednávkách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1
Kontakt: Ing. Jakub Papírník
e-mail: jakub.papirnik@ruk.cuni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 24.10.2016 14:00
Počátek běhu lhůt: 31.08.2016 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: