Veřejná zakázka: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 294
Systémové číslo: P16V00000291
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 634598
Na základě předběžného oznámení:
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
Počátek běhu lhůt: 31.08.2016
Nabídku podat do: 31.10.2016 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC užívaných na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Veřejná zakázka bude realizována na základě rámcové smlouvy uzavřené s jedním uchazečem na dobu 3 let počínaje uzavřením rámcové smlouvy (tj. podpisem rámcové smlouvy poslední ze smluvních stran), nebo do vyčerpání předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení bude poskytování licencí software dle specifikace určené tabulkou v příloze č. 3 zadávací dokumentace.
Jednoznačná specifikace jednotlivých poskytovaných licencí a služeb bude obsažena v dílčích smlouvách nebo objednávkách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ovocný trh 560/5
116 36 Praha 1

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky