Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně dodávky technologie. Předmětem plnění je znovu zprovoznění stávajícího oběhového výtahu umístěného ve východním křídle Právnické fakulty, což by výrazně přispělo k původnímu rázu objektu a posílení vertikální komunikaci. Jedná se o 12 ti kabinový oběžný výtah (paternoster) s přepravní vzdáleností cca 14,3 m mezi podlažími 1.NP - 4.NP, což znamená čtyři nástupní a čtyři výstupní stanice. Stávající výtah bude v celém rozsahu nahrazen novým (replikou), ale tak aby co nejvěrněji zachoval původní podobu. Současně se stavebními pracemi je předmětem plnění provedení repase segmentů původního výtahu, která bude umístěna ve 2.NP ve výklenku mezi výtahy, a vystavena. V rámci expozice bude zachována ucelená soustava elektromotoru, převodové skříně s převodovým kolem a kolem řetězu a to včetně přenosové hřídele mezi elektromotorem, převodovkou, převodovým kolem a řetězovým kolem (s traverzami na kterých je soustava uložena). Soustava bude vystavena v nasvětlené uzavřené prosklené vitríně, a vedle této expozice bude ještě pár zrestaurovaných původních kabin s instalovanými lavicemi s osvětlením k sezení. Veškerá zásadní rozhodnutí o nově použitých materiálech, barevnosti, profilaci či osvětlení bude vždy konzultováno se zástupci Národního památkového ústavu a Zadavatele.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy je chráněnou kulturní památkou a tedy součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i jednání s Národním památkovým ústavem.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro
provedení stavby s názvem Stavební úprava oběžného výtahu Náměstí Curieových 7, 116 40, Praha 1 Staré Město, zpracované Ing. Jaroslav Borovička, Q Projekt – sdružení, IČ 694 75 644, Frýdlantská 1298/6, Praha 8 Kobylisy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1-Staré Město
Úřední hodiny podatelny pondělí - čtvrtek 9.00-16.00 hodin, pátek 9.00-15.00 hodin
Kontakt: ELCOS group s.r.o., Radlická 2000/3, Praha 5
email verejne.zakazky@elcos.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 23.05.2017 10:00
Datum zahájení: 27.04.2017 10:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):