Veřejná zakázka: „Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 443
Systémové číslo VZ: P17V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 02/2017/PF
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 27.04.2017
Nabídku podat do: 23.05.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně dodávky technologie. Předmětem plnění je znovu zprovoznění stávajícího oběhového výtahu umístěného ve východním křídle Právnické fakulty, což by výrazně přispělo k původnímu rázu objektu a posílení vertikální komunikaci. Jedná se o 12 ti kabinový oběžný výtah (paternoster) s přepravní vzdáleností cca 14,3 m mezi podlažími 1.NP - 4.NP, což znamená čtyři nástupní a čtyři výstupní stanice. Stávající výtah bude v celém rozsahu nahrazen novým (replikou), ale tak aby co nejvěrněji zachoval původní podobu. Současně se stavebními pracemi je předmětem plnění provedení repase segmentů původního výtahu, která bude umístěna ve 2.NP ve výklenku mezi výtahy, a vystavena. V rámci expozice bude zachována ucelená soustava elektromotoru, převodové skříně s převodovým kolem a kolem řetězu a to včetně přenosové hřídele mezi elektromotorem, převodovkou, převodovým kolem a řetězovým kolem (s traverzami na kterých je soustava uložena). Soustava bude vystavena v nasvětlené uzavřené prosklené vitríně, a vedle této expozice bude ještě pár zrestaurovaných původních kabin s instalovanými lavicemi s osvětlením k sezení. Veškerá zásadní rozhodnutí o nově použitých materiálech, barevnosti, profilaci či osvětlení bude vždy konzultováno se zástupci Národního památkového ústavu a Zadavatele.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy je chráněnou kulturní památkou a tedy součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i jednání s Národním památkovým ústavem.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro
provedení stavby s názvem Stavební úprava oběžného výtahu Náměstí Curieových 7, 116 40, Praha 1 Staré Město, zpracované Ing. Jaroslav Borovička, Q Projekt – sdružení, IČ 694 75 644, Frýdlantská 1298/6, Praha 8 Kobylisy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Právnická fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  nám. Curieových 901/7
  116 40 Praha 1-Staré Město
 • Název oddělení: Oddělení provozní

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1-Staré Město
Úřední hodiny podatelny pondělí - čtvrtek 9.00-16.00 hodin, pátek 9.00-15.00 hodin

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy