Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/14823/2022-12Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RUK – SBZ – Nákup respirátorů FFP2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka respirátorů FFP2 specifikovaných v příloze č. 1 výzvy (Specifikace a rozsah předmětu plnění s uvedením ceny). Celkový předpokládaný počet kusů je 50.000. Zadavatel je však oprávněn odebrat dle své potřeby i větší množství, a to až do vyčerpání limitu uvedeného v čl. IV odst. 8 přílohy č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody).
Veřejná zakázka je pořizována pro zadavatele jako centrálního zadavatele a pověřující zadavatele dle přílohy č. 2 výzvy (Seznam středisek vč. seznamu osob). S jedním vybraným dodavatelem bude uzavřena RÁMCOVÁ DOHODA. Podrobněji specifikováno v příloze č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody).
Zadavatel upozorňuje, že výpočet nabídkové ceny slouží pouze k nacenění a předpokládaný objem odebíraného zboží může být dle přílohy č. 4 výzvy (Závazný návrh rámcové dohody) až do výše předpokládané hodnoty dle čl. 4.1 výzvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Lucie Černá
Email: ovz@ruk.cuni.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřená výzva pro VZMR I., II. a III. kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.02.2022 10:00
Datum zahájení: 26.01.2022 17:00