Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl UKRUK/417185/2023-7
ID ve SpSl 1004319054Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude provádění revizí elektrických zařízení, elektroinstalací v objektech (vč. hlavních rozvoden), hromosvodů, nouzového osvětlení, veřejného osvětlení a elektrických ručních nářadí a elektrických spotřebičů napojených pomocí pohyblivých přívodu a dále zpracování schematických plánů rozvodů jednotlivých objektů zadavatele (od hlavní rozvodny po jednotlivé rozvaděče).

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v aktuálních revizních zprávách k objektům zadavatele (příloha dokumentace zadávacího řízení).
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: AK Koukal Legal
e-mail: vz@koukallegal.cz
tel: +420 721 084 271
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení bez uveřejnění
Elektronické podpisy:

Uveřejnit JŘBU (JŘSU zahájené výzvou) na Profilu ihned po zahájení: Ne
Zdůvodnění použití jednacího řízení: Zadavatel se rozhodl pro použití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 1 zákona, když v předchozím zadávacím řízení s názvem „Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací“ nebyly podány žádné nabídky a současně zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení.
Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 27.07.2023 09:00
Datum zahájení: 14.07.2023 12:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: