Veřejná zakázka: Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7300
Systémové číslo: P23V00000574
Spisová značka: UKRUK/417185/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.07.2023
Nabídku podat do: 27.07.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na služby.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude provádění revizí elektrických zařízení, elektroinstalací v objektech (vč. hlavních rozvoden), hromosvodů, nouzového osvětlení, veřejného osvětlení a elektrických ručních nářadí a elektrických spotřebičů napojených pomocí pohyblivých přívodu a dále zpracování schematických plánů rozvodů jednotlivých objektů zadavatele (od hlavní rozvodny po jednotlivé rozvaděče).

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je rámcově specifikován v návrhu rámcové dohody a v aktuálních revizních zprávách k objektům zadavatele (příloha dokumentace zadávacího řízení).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel se rozhodl pro použití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 1 zákona, když v předchozím zadávacím řízení s názvem „Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací“ nebyly podány žádné nabídky a současně zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu zjednodušenému podlimitnímu řízení.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ke Karlovu 3
  121 16 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2021-036156

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky