Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Reference number in the filing service UK1LF/587436/2023-13
Identifier in filing service 1004567396Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zadavatelé, součásti Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Kateřinská 1160/32, Praha 2 a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Shora postupují jako společný zadavatel při zadávání a realizaci předmětné veřejné zakázky v souladu s § 7 ZZVZ s tím, že jménem zadavatelů jedná zadavatel č. 1, tj. 1. lékařská fakulta. Shora uvedení zadavatelé uzavřeli interní dohodu mezi součástmi UK o vzájemné spolupráci za účelem zadání této veřejné zakázky v rámci NPO.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového softwaru v rozsahu a způsobem blíže vymezeném touto zadávací dokumentací vč. integračního rozhraní (včetně udělení odpovídajících licencí zadavateli), jeho provozování, údržba a rozvoj po dobu záruky. Softwarem je myšlena jedna výuková licence simulující úkony nemocničního prostředí, např. nemocniční informační systémy, zadavatelem pojmenovaný jako výukový Klinický informační systém.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 7.345.065,- Kč přičemž maximální předpokládaná hodnota jednotlivých částí předmětů plnění veřejné zakázky činí:.
1) Výukový software – položka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové: 2.345.065,- Kč bez DPH
2) Licence pro integrační rozhraní – položka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 5.000.000,- Kč bez DPH
Podrobněji viz ZD a její přílohy.
Místo plnění: Praha
Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)
Kontakt: Iveta Stachová
e-mail: istac@lf1.cuni.cz
tel: 224 964 260
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.01.2024 10:00
Datum zahájení: 24.11.2023 17:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: