Veřejná zakázka: UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7917
Systémové číslo: P23V00001182
Spisová značka: UK1LF/587436/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 24.11.2023
Nabídku podat do: 22.01.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatelé, součásti Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Kateřinská 1160/32, Praha 2 a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Shora postupují jako společný zadavatel při zadávání a realizaci předmětné veřejné zakázky v souladu s § 7 ZZVZ s tím, že jménem zadavatelů jedná zadavatel č. 1, tj. 1. lékařská fakulta. Shora uvedení zadavatelé uzavřeli interní dohodu mezi součástmi UK o vzájemné spolupráci za účelem zadání této veřejné zakázky v rámci NPO.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového softwaru v rozsahu a způsobem blíže vymezeném touto zadávací dokumentací vč. integračního rozhraní (včetně udělení odpovídajících licencí zadavateli), jeho provozování, údržba a rozvoj po dobu záruky. Softwarem je myšlena jedna výuková licence simulující úkony nemocničního prostředí, např. nemocniční informační systémy, zadavatelem pojmenovaný jako výukový Klinický informační systém.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 7.345.065,- Kč přičemž maximální předpokládaná hodnota jednotlivých částí předmětů plnění veřejné zakázky činí:.
1) Výukový software – položka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové: 2.345.065,- Kč bez DPH
2) Licence pro integrační rozhraní – položka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 5.000.000,- Kč bez DPH
Podrobněji viz ZD a její přílohy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 345 065 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky