Public contract: UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 7917
System number: P23V00001182
File number: UK1LF/587436/2023
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Date of commence: 24.11.2023
Tender submit to: 22.01.2024 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Zadavatelé, součásti Univerzity Karlovy, 1. lékařská fakulty Univerzity Karlovy, Kateřinská 1160/32, Praha 2 a Lékařská fakulta v Hradci Králové, Šimkova 870, Hradec Králové Shora postupují jako společný zadavatel při zadávání a realizaci předmětné veřejné zakázky v souladu s § 7 ZZVZ s tím, že jménem zadavatelů jedná zadavatel č. 1, tj. 1. lékařská fakulta. Shora uvedení zadavatelé uzavřeli interní dohodu mezi součástmi UK o vzájemné spolupráci za účelem zadání této veřejné zakázky v rámci NPO.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výukového softwaru v rozsahu a způsobem blíže vymezeném touto zadávací dokumentací vč. integračního rozhraní (včetně udělení odpovídajících licencí zadavateli), jeho provozování, údržba a rozvoj po dobu záruky. Softwarem je myšlena jedna výuková licence simulující úkony nemocničního prostředí, např. nemocniční informační systémy, zadavatelem pojmenovaný jako výukový Klinický informační systém.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem bez DPH: 7.345.065,- Kč přičemž maximální předpokládaná hodnota jednotlivých částí předmětů plnění veřejné zakázky činí:.
1) Výukový software – položka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové: 2.345.065,- Kč bez DPH
2) Licence pro integrační rozhraní – položka 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy: 5.000.000,- Kč bez DPH
Podrobněji viz ZD a její přílohy.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 7 345 065 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha
 • Hradec Králové

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance