Prior information notice: Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací

Prior information notice information

File number: UKRUK/99238/2021
Registration number in VVZ: Z2021-016142
Date sent: 04.05.2021
Publication date: 07.05.2021

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure