Prior information notice: RUK - OPP - Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově

Prior information notice information

File number: UKRUK/304695/2021
Registration number in VVZ: Z2021-023899
Date sent: 01.07.2021
Publication date: 07.07.2021

Contracting authority

  • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
  • CRN: 00216208
  • Postal address:
    Ovocný trh 560/5
    116 36 Praha 1
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure